Liganamn: Pizzavinsten
Ligabeskrivning
A Lauri har inte skrivit någonting.
Skapare: A Lauri
Antal lag: 2
Medelpoäng: +330p

Lag som är med i Pizzavinsten
# Lagnamn Totalt Jan Feb Mar Apr Coach
1.
Dormen
413 4 141 229 39
A Lauri
2.
Brunkers HC
248 4 154 90 0
S Regestad

Gästbok
Alla inlägg i gästböcker måste följa reglerna för gästböcker. Du är enligt lag ansvarig för det du skriver i gästböcker. Ser du ett inlägg som du tycker inte följer reglerna ombeds du kontakta nhlcoachen@everysport.se.
Visa regler för gästböcker

Inlägg
Inga inlägg.